Ställ ut din konst i Slottskogen

Torsdag 22 september kl 14 -16

Uppsamling: 13:45 ovanför Plikta där rutschelkanan börjar

Kom med din konst och ställ ut i Slottskogen bland träden. Kanske tar du med en dikt och har uppläsning vid ett träd.

Margareta och Johanna har tänkt ut en plats. Vad är detta? Jo, detta är Oscars del av projektet Fredsanden Septemberfirandet som pågår mellan 22 sept och 25 sept.

Ett par personer kom till Oscar och berättade att de tänkt att hela Göteborg kan göra konst och gärna bära t-shirts där det står Fredskonst på eller liknande under dagarna 22-25 sept.

Dessa personer öppnar under tillställningen upp för Peace Cactching: Del ett med överaskning.