En utbildning där du lär att leva av nuet?


En utbildning & forskningsresa där du lär att hantera situationer som de kommer utan att skriva på kontrakt annat än med dig själv?

En studieresa i tid och rum med karta och kompass där du lär och får av vad som ges, här och nu?

I så fall har du kommit rätt för just en sådan resa erbjuds nu framför din skärm.

Så är du redo för steget ut i det fria okända för att lära av det du inte redan vet och låta livet visa på erfarenheter bortom ord.

Finns det kanske erfarenheter bortom yttre kontroll, Juridiska personligheter, AI, tecknokrati-medvetanden, före-taganden, kontrakt, grupptryck och förlegade reg"le"menten? Är du i så fall redo att utforska denna för många okända värld? Är du redo att öva och prövas av universums vidare lagbundenhet?

Om du tror dig vara det önskar vi ge dig ett friedpass på resan som ger dig en trovärdighetsplatform nog att kunna ta dig vidare från studieplats till studieplats. Du erbjuds dessutom unika möjligheter till att dana ett nätverkande bortom den statiska styrelseformen. Ett nätverk som vi skapar tillsammans genom prövande och övande.

Detta samtidigt som du genom egenstudier ger dig själv unika erfarenheter som lär av vad livet har att ge på alla möjligheters hav.

Dessutom önskar vi ge dig helt fritt (med respekt för ideens unika källa) en gradvist vidareutvecklande fried-karta, en Fried-kompass, en UR-kalender och ett forskningsverktyg (PAR) basserat på människans mest enkla form, femstjärnan. Allt får du med dig som komplement till ditt Friedpass och dina friedstudier om du signerar för frieden.

Låter det intressant? Hur skaffar du dig i så fall ett sådant friedpass? & hur använder du dig av det på den vidare resan?

Steg 1: Skriv ut bifogad a4 anternativt skaffa dig en passliknande anteckningsbok.

Steg 1.2: Skriv i boken följande Frieddeklaration:

Friedstudiedeklaration:
Jag: ......................................... skriver härmed på för Fried: Friedstudierna har pågått sedan .................................
Steg 1.3: Skriv på med tid, datum och signatur:

Steg 2: För kontinuerligt anteckningar i fried passet över de människor du träffar och gör
PAR-studier med & lär dig saker av / lär vidare vad du redan vet. Dokumenterade parstudier i friedpassets anda.
Ankomst-datum:
ErfarenhetsPoäng (EP):
Kommentar:
Stämpel:
Värdsignatur:
Egen signatur:
Referens Web:


Steg 2.1: Be de du studerar hoss skriva under på när, var och hur & vad du lärt dig i och med PAR-studierna.

Steg 3: Använd ditt friedpass för att påvisa för nya "Värdar" vad du varit med om hittils och vad du kan erbjuda i framtiden.

Kompletterande tankar rörande egen PAR-studierSteg 4:Gör kontinuerliga PAR-studier i för ändamålet tillhörande anteckningsbok.

Steg 4.1: Dokumentera erfarenheterna i tid och rum så att du sedan kan se se vad du lärt & insett under resans gång.

Steg 5:Följ upp och gör tillbakablickar över vad du lärt dig.

Steg 6: Var med på Erut(Erfarenhetsutbyten, föreslagsvis 4 gånger / år samordnade av samordnare JHFFA representerande KulPortFriFor) med andra Friedstudenter och erfarenhetsutbyt om allt även bortom himmel och jord. Friedstudiedeklaration: Elev: Vid första signaturen: Lärare: Efter sju års dukumenterade Friedstudier av Peace Action Research (PAR). Professor: Efter 33 års dokumenterade Friedstudier av Peace Action Research(PAR). Studierna Samordnas av: Kulturportalen Friedtegn Skolforum.