Inspirerande event under förberedelsen inför Septemberfirandet:
Live Actions website

Förberedelse inför Septemberfirandet. En helt "Vanlig" dag på Kviberg.

skyltar blir till

Peace Catching kulturarbete på g 23 d and uppräknande.

Septemberfirandet Work in progress...

Frihamnen bjöd in till fritt målande i takt till musiken.

Samordnare JH Frode FA fick möjligheten att pröva förmågorna och hadde som tur var med sig både färg och penslar...