En grupp /eller flera kulturkonstnärar för flera

Under helgen och innan åker några runt och installerar sig här och där med pompa och ståt.

Nya erfarenheter grundas och människor begrundas...